Biskop går av på grunn av seksuelt misbruk av ung gutt

Washington - KI (KAP/CWN) - I USA har nå for første gang en katolsk biskop gått av fordi han for 25 år siden gjorde seg skyldig i seksuelt misbruk. Det dreier seg om den 63-årige biskop Anthony O'Connell av Palm Beach i Florida. De beskyldingene som en tidligere seminarist hadde rettet mot ham, var sanne, sier biskopen som årsak til at han trekker seg. For noen dager siden fortalte en 40-årig eks-prest at biskop O'Connell for 25 år siden gjorde seksuelle tilnærmelser mot ham da han søkte råd hos ham.

Paven innvilget biskopens avskjedssøknad den 13. mars.

Allerede i 1996 inngikk Kirken på grunn av misbruksanklager mot O'Connell et utenrettslig forlik med taushetsplikt. O'Connell understreker nå at de ansvarlige i Vatikanet ikke kjente til saken, verken da han i 1988 ble utnevnt til biskop av Knoxville i Tennessee eller da han i 1999 ble utnevnt til biskop av Palm Beach. Ironisk nok ble han flyttet dit etter at forgjengeren, biskop J. Keith Symons, ble tvunget til å trekke seg etter å ha innrømmet å ha misbrukt fem gutter seksuelt nesten 40 år tidligere.

Biskop O'Connell har nettopp sammen med de andre ni katolske biskopene i Florida skrevet under på en erklæring hvor seksuelt misbruk blir fordømt som «syndig og kriminelt». Denne erklæringen ble fredag offentliggjort på internettsiden til Catholic Conference of Florida. Samme dag skrev avisen St. Louis Post om saken til den nå 40-årige Christopher Dixon, som ble misbrukt av O'Connell, som da var rektor på det katolske gutteseminaret St. Thomas Aquinas i Hannibal i Missouri. Dixon forteller at to prester misbrukte ham på skolen før han var fylt 14 år, og at da han begynte på gutteseminaret, henvendte seg til rektor O'Connell og ba om hjelp. O'Connell erklærte at han ville hjelpe ham i hans «seksuelle forvirring», og deretter gjorde han selv seksuelle tilnærmelser til gutten. Dette forholdet varte i fire år. O'Connell innrømmer nå fakta, men i følge New York Times unnskylder han seg samtidig med at han var naiv og skylder på «klimaet på 1970-tallet», hvor det var mye snakk om seksuell frigjøring.

Dixon ble senere selv presteviet, men led stadig mer av depresjoner. I 1996 anmeldte han de tre prestene og Kirken og forlot samtidig presteyrket. I et utenrettslig forlik betalte bispedømmet Jefferson City ham 125.000 dollar, mens Dixon ble forpliktet til taushet. Men nå har han besluttet å bryte sin taushet for å advare andre mot O'Connell, sier han. Han har forlatt Den katolske kirke.

Da biskop O'Connell ble spurt om han hadde vært involvert med noen andre unge menn, svarte han at det kunne hende at det var «en annen person i en lignende situasjon og på omtrent samme tid», men han ville ikke utdype dette ytterligere. De to andre prestene som skal ha misbrukt Dixon, er fjernet fra sine stillinger, den ene i 1993 og den andre så sent som denne uken.

Men O'Connell er ikke den høyest rangerte kirkelederen som felles av en sex-skandale i USA. I 1993 gikk erkebiskop Robert Sánchez av Santa Fe i New Mexico av etter å ha vært involvert med flere kvinner, noen av dem tenåringer. Erkebiskop Eugene Marino av Atlanta og biskop G. Patrick Ziemann av Santa Rosa i California gikk også av etter sex-skandaler som involverte voksne.

Kathpress 10. mars og Catholic World News 8. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. mars 2002

av Webmaster publisert 15.03.2002, sist endret 15.03.2002 - 13:06