Skolene skal informere bedre om religion

Paris - KI (KAP) - I de franske skolene skal det i fremtiden bli informert bedre om religion. Den franske kulturministeren Jack Lang erklærer at de i lærerutdannelsen skal legges større vekt på det religiøse området. I en «åpen kultur» er det nødvendig å behandle disse temaene uten komplekser og klossethet. Lang stilte også i utsikt opprettelsen av et europeisk institutt for religionsvitenskap som en hjelp i lærerutdannelsen. Samtidig skal instituttet utgi undervisningsmateriell. Etter skillet mellom Kirke og stat i 1905 har det i Frankrike ikke vært religionsundervisning i de offentlige skolene, og denne skjer utelukkende på frivillig basis.

Representanter for kirker og trossamfunn hilser initiativet velkommen. Representanter for Den katolske kirke erklærer at de er villige til å samarbeide med Langs prosjekt. Grunnleggelsen av et religionsvitenskapelig institutt er en «fremragende idé». Presidenten for Frankrikes protestantiske føderasjon, pastor Jean-Arnold de Clermont, kaller tiltaket et «verdifullt første skritt». Kirken støtter også tanken om å snakke om religion i alle egnede skolefag og ikke opprette et eget fag. Også representanter for det jødiske samfunnet uttaler seg positivt.

Kathpress 15. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
15. mars 2002

av Webmaster publisert 21.03.2002, sist endret 21.03.2002 - 14:35