St. Hallvard menighet i Oslo søker organist / kantor

St. Hallvard menighet i Oslo søker organist og kantor i ½ stilling med mulighet for utvidelse.

Det kreves godt kjennskap til katolsk kirkemusikk og liturgisk praksis. Menigheten har et etablert kirkekor som organisten får ansvaret for å lede og videreutvikle. Det er ønskelig med medlemskap i Den katolske kirke.

Lønn etter kvalifikasjoner.

Skriftlig søknad m/kopi av attester og vitnemål sendes St. Hallvard kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo. Eventuelle spørsmål kan rettes til sogneprest p. Nikolas Goryczka ofm, tlf. 22 67 23 83.

Søknadsfrist 1. juni 2002.

Melding fra St. Hallvard menighet
2. mai 2002

av Webmaster publisert 02.05.2002, sist endret 02.05.2002 - 13:01