Program for katolsk Olsok 2002 klart

Program i Trondheim og på Stiklestad

LØRDAG 27. JULI BARNAS DAG

1100 Oppmøte og registrering

1115 Barneprogram

1300 Lunsj

1400-1600 Barneprogram

1600 Barnemesse

1700 Kirkekaffe for barn og voksne

1830 Helgaftenmesse

SØNDAG 28. JULI VALFART TIL STIKLESTAD

1000 Bussavgang til Stiklestad fra St. Olavs kirke

1130 Ankomst Teglverket i Verdal Prosesjon til St. Olavs kapell

1200 Høymesse i St. Olavs kapell

1500 Tilbedelse av Alterets Helligste Sakrament

1630 Vesper i St. Olavs kapell

1800 Spelet om Heilag Olav på friluftscenen

2000 Bussavgang til Trondheim

MANDAG 29. JULI OLSOKDAGEN

0800 Fromesse i Nidarosdomen

0930 Tilbud om frokost i foreningslokalet

1100 -1300 Tilbud om skriftemål i St. Olavs kirke

1100 - 1300 Tilbedelse av Alterets Helligste Sakrament

1300 Tilbud om lunsj i foreningslokalet

1700 Økumenisk gudstjeneste Vestfrontplassen, Domkirken

Frist for påmelding til olsok 2002 settes til 15. juli. Påmelding sendes St. Eystein Boksalg og informasjonsenter. Ingen påmeldinger effektueres før betaling for disse er godskrevet konto 4200 1192927.

Bussbillett Trondheim - Stiklestad tur/retur pris: voksne kr 180 barn kr 80. Billetter til Spelet om Heilag Olav pris: voksne kr 220 barn kr 100. Felles pris for buss og Spel voksne kr 370 barn kr 150

Melding fra Midt-Norge stift
16. mai 2002

av Webmaster publisert 16.05.2002, sist endret 16.05.2002 - 17:25