Søster Faustyna Walczak avlegger evige løfter 31. august

Lørdag 31. august avlegger St. Elisabethsøster M. Faustyna (Justyna) Walczak sine evige løfter. Det skjer i en messe i St. Olav domkirke, Aksersveien 1 i Oslo kl.12.00. Etter messen er det mottagelse med kirkekaffe i Mariagården, Akersveien 16.

Søster M. Faustyna Walczak ble født i Tychy i Polen 26. juni 1975.Hun trådte inn i St Elisabethsøstrenes kongregasjon 27. september 1995 og hadde sitt novisiat i Oslo. Hun avla første løfter i 1997. Siden 1.september 2001 er hun tilknyttet St. Elisabethsøstrenes kommunitet i Tønsberg, hvor hun fortsatt skal være etter løfteavleggelsen.

www.katolsk.no gratulerer!

13. august 2002

av Webmaster publisert 13.08.2002, sist endret 13.08.2002 - 15:13