St. Svithuns menighet i Stavanger kjøper naboeiendom

St. Svithuns katolske menighet i Stavanger har nylig kjøpt kirkens naboeiendom i Dronningens gate 6. Bygget er på fire etasjer, hvorav menigheten skal disponere en etasje til undervisningsaktiviteter. De øvrige etasjer skal leies ut. Bygget er på vel 500 kvm.

Dette kjøpet er meget framtidsrettet. Det sikrer menigheten en eiendom som senere kan nyttes sammen med kirkens parkeringsplass. Disse to eiendommene kan danne utgangspunkt for et større nybygg senere, sier sogneprest Rolf Bowitz. Eiendommen har totalt kostet menigheten vel 4,2 millioner kroner. Menigheten skal fullt ut finansiere kjøpet selv. Dette er gjort ved hjelp av banklån og bruk av egne fonds.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. november 2002

av Webmaster publisert 05.11.2002, sist endret 05.11.2002 - 16:03