Konferanse om kirke og film i Oslo, på initiativ fra Det pavelige råd for kultur

På initiativ fra Det pavelige råd for kultur, arrangeres det den 7.-9. november en nordisk og økumenisk kulturkonferanse i Oslo, med fokus på kirke og film. Lokalt er det representanter fra Den katolske kirke, Den norske kirke og fagfolk fra filmbransjen som har organisert konferansen.

Kardinal Paul Poupard, president for Det pavelige råd for kultur, kommer til Oslo i forbindelse med konferansen.

Tema som tas opp er blant annet vold, barn og film, forsoning og tilgivelse og mirakler i vår egen tid. Det vil bli filmvisninger og samtaler med representanter fra kirke og film i de nordiske land.

Konferansen er lukket, men avslutningen lørdag 9. november ca. klokken 15.30 (i Den gamle krigsskolen, Tollbugaten 10) er åpen for pressen.

Konferansen avsluttes i Oslo domkirke lørdag 9. november klokken 19.30, med en åpen visning av "Portrett av Gud", der regissøren Jon Gang Carlsen vil være til stede.

Videre informasjon kan fås ved henvendelse til Karl Gervin eller Nina Refsnes i Oslo domkirke, tlf. 23 31 46 00.

Pressemelding / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
6. november 2002

av Webmaster publisert 06.11.2002, sist endret 06.11.2002 - 13:44