Katolsk nei til krig i Irak

Oslo katolske bispedømme ved biskop Gerhard Schwenzer og ved leder for kommisjonen for rettferdighet og fred, Norges Unge Katolikker og Caritas Norge - Den katolske kirkes bistandsorganisasjon - sier nei til krig mot Irak.

Ingen "rettferdig krig, men humanitær katastrofe"

En krig er alltid et nederlag for menneskeheten og vil i dette tilfelle medføre en humanitær katastrofe.

Etter to alvorlige kriger og tolv år med sanksjoner og handelsembargo er Iraks utvikling satt sterkt tilbake i tid. Den irakiske befolkningen lider; helse-, vann- og elektrisitetssituasjonen er kritisk og to tredjedeler av befolkningen - 14-16 millioner mennesker - er fullstendig avhengig av matvarehjelp for å overleve. Bomber mot Bagdad vil ramme sivilbefolkningen i dette svært tettbebodde området. Golf-krigen i 1991 medførte store lidelser for den uskyldige irakiske befolkningen og førte til at over to millioner mennesker flyktet. En ny krig vil føre til en større humanitær katastrofe enn den i 1991 fordi befolkningen og samfunnet er i mye dårligere tilstand - svekket av krig og sanksjoner.

En krig mot Irak vil ikke være en "rettferdig krig", men tvert imot en uklok og umoralsk krig som vil føre til økt terrorfare, ytterligere destabilisering i regionen og svekkelse av det internasjonale samfunnet.

En krig mot Irak må unngåes. De eneste verdige midlene for å løse motsetningene som råder er folkerett og diplomati.

For mer informasjon, kontakt: Kari-Mette Eidem, Caritas Norges generalsekretær.

Fredsbønn

Oslo katolske bispedømme, Norges Unge Katolikker og Caritas Norge oppfordrer alle til å be for fred i Irak. Norges Unge Katolikker vil arrangere en fredsbønn i St. Olav katolske domkirke i Oslo mandag 27. januar klokken 19. Både katolikker og ikke-katolikker er velkomne.

Pressemelding fra Caritas Norge\Norges Unge Katolikker\Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
24. januar 2003