Fortsatt strid om bispepalass i Oradea

Bucuresti - KI (KAP) - Den romersk-katolske biskopen av Oradea mare i Romania, Jozsef Tempfli, får ikke flytte inn i bispepalasset. Dette understreket borgermester Stefan Seremi ved en pressekonferanse etter at den ledende sosialdemokratiske regionalpolitikeren Ioan Mang for kort tid siden overraskende erklærte at bispedømmet allerede før domsavsigelsen i høyesterett igjen kunne ta en del av barokkpalasset i besittelse. Men borgermester Seremi sier at Kirken kan disponere palasset først etter en rettskjennelse, som uansett vil komme om kort tid. Dessuten har ikke biskop Tempfli det travelt med å flytte inn, sier borgermesteren med henvisning til en uttalelse biskopen kom med for et år siden.

Striden om bispepalasset i Oradea mare har i Romania symbolverdi for tautrekkingen om tilbakegivelsen av kirkelig eiendom. I Oradea mare er dette spørsmålet enklest, fordi det dreier seg om eiendommen til Den romersk-katolske Kirke, I andre områder av Romania er forholdene mer komplisert, da det dreier seg om eiendommer tilhørende den gresk-katolske «unerte» kirke. Her kommer også den ortodokse majoritetskirken i landet inn i bildet, som i 1948 fikk overdratt bruksretten til eiendommene som tilhørte den oppløste katolske Kirken av bysantinsk ritus.

I Oradea mare har generalvikaren i bispedømmet, Iosif Fodor, etter det overraskende fremstøtet fra Ioan Mang slått fast at det for bispedømmet i første omgang gjelder å få tilbake den delen av bispepalasset hvor kapellet befinner seg. Her vil biskopen opprette både sin bolig og ordinariatet. De andre delene av palasset skal fortsatt brukes av bymuseet.

Kathpress 13. februar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
13. februar 2003

av Webmaster publisert 24.02.2003, sist endret 24.02.2003 - 21:38