Flere dåp og kirkelige bryllup

Paris - KI (KAP) - Tallet på dåp og kirkelige bryllup i Frankrike øker svakt. For første gang på flere tiår steg antallet katolske dåp i år 2000 med rundt 700 fra forrige år til rundt 401.000, melder den franske bispekonferansen i sin nylig offentliggjorte årbok. For andre år på rad steg også antallet kirkelige bryllup noe til knapt 122.600. Men også i år 2000 gikk tallene for førstekommunion og ferminger ned.

Bispekonferansen kunne ikke vise til noe trendskifte når det gjelder antallet prester og prestekandidater. Antallet seminarister var 927 i 2001, og tallet har vært synkende siden 1994. Også antallet prester fortsetter å synke. Frankrike hadde i 2001 25.353 katolske prester, hvorav 6.119 ordensprester.

Men antallet permanente diakoner har steget med 80 til 1.660. Antallet ordensbrødre i Frankrike hadde holdt seg på samme nivå siden året før med rundt 9.500, mens antall ordenssøstre hadde en liten tilbakegang til 46.000.

Kathpress 21. februar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. februar 2003

av Webmaster publisert 24.02.2003, sist endret 24.02.2003 - 21:44