Ny ledelse i Legdominikanerfraterniteten i Oslo

Under Legdominikanerfraterniteten i Oslo sitt kapittel den 12. juni, ble Åse Sofie Skjerdal valgt til ny leder. Jan Frederik Solem og Berit Holth ble valgt til rådsmedlemmer. Alle tre er valgt for tre år.

Legdominikanerfraterniteten i Oslo har de siste tre år vært ledet av Jan Frederik Solem, med Åse Sofie Skjerdal og Jeanne Wreden som rådsmedlemmer.

Den nye ledelsen tiltrådte sine verv den 13. juni.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
15. juni 2003

av Webmaster publisert 16.06.2003, sist endret 16.06.2003 - 10:59