Sr. Ingrid Strøm OP har avsluttet sin tjeneste i Bodø

Sr. Ingrid Strøm OP har avsluttet sin tjeneste i Mariaklosteret i Bodø og forlot byen tirsdag 17. juni. Hun har siden oktober i fjor vært en midlertidig forsterkning i kommuniteten, etter at sr. Pat Moreno 1. juli i fjor dro tilbake til sitt hjemland Filippinene.

Sr. Ingrid er fra Sverige, der hun i 1965 konverterte til Den katolske kirke. Hun jobbet en rekke år på det katolske bispekontor i Stockholm. I tillegg sto hun for et betydelig menighetsarbeid i den katolske menighet i Märsta utenfor Stockholm. Hun er nå pensjonist, men har i løpet av tiden i Bodø engasjert seg i katekese og annet menighetsarbeid i St. Eystein menighet.

Sr. Ingrid flytter nå til Stockholm for å bli en del av den nye dominikanerinnekommuniteten der. Hennes nye adresse er:

Dominikansystrarna, Västmannagatan 83 ö.g., S-113 26 Stockholm, Sverige. Tlf: 0046 8 31 37 56

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. juni 2003

av Webmaster publisert 18.06.2003, sist endret 18.06.2003 - 16:14