Travelt jubileumsprogram for Paven

Pave Johannes Paul II har en travel uke i forbindelsen med markeringen av hans 25 års pontifikatsjubileum.

Torsdag 18.00 feirer han takksigelsesmesse på Petersplassen for jubileet. Feiringen kuliminerer på søndag den 19. oktober med saligkåringen av Moder Teresa av Calcutta og avsluttes med kreeringen av 31 nye kardinaler tirsdag den 21. oktober.

Katolikker fra hele verden samles torsdag i gamle europeiske katedraler, latinamerikanske kolonikirker, kapeller i Afrikas jungel og i det kommunistiske Kina i private hjem, for å være med Pavens takksigelse.

Johannes Paul II begynner torsdagen med å gi den universelle Kirken en gave, i det han undertegner et apostolisk brev som oppsummerer konklusjonenen fra synoden i 2001, "The Bishop, Servant of the Gospel of Jesus Christ for the Hope of the World."

Denne episkopale oppsummering, og det nye pavelige dokument, representerer det siste stadie i fornyelsen av Kirken i forlengelse av Det Andre Vatikankonsil. I løpet av de siste 40 år har episkopale synoder arbeidet videre med konsilets ideer ved å analysere de ulike embeder og tjeneseter i Kirken.

Jubileumsfeiringen startet onsdag den 15. oktober om ettermiddagen, i Vatikanets nye synodehall, med et møte med verdens kardinaler, som diskuterte de største utfordringer Kirken i dag står overfor. Paven selv deltar ikke på disse møtene.

Arbeidøktene åpnes av kardinal Bernardin Gantin fra Benin i Afrika, tidligere prefekt for Kongregasjonen for biskopene, som vil snakke om «Petersembedet og det biskoppelige felleskap». Etter ham vil kardinal Jean-Marie Lustiger, erkebiskop av Paris, tale om «Prestene, det gudviede liv, kallene».

Kongressen til ære for den Hellige Far møtes igjen fredag morgen for å høre kardinal Alfonso López Trujillo, leder for Det pavelige råd for familen, snakke om "Familen"og kardinal Nasrallah Pierre Sfeir om "Økumenikken".

Fredag ettermiddag er det konsert med Leipzig Orchestra and Choir i Paul VIs aula, der Bethovens niende symfoni og Bruckeners "Ecce Sacerdos Magnum" fremføres.

Kardinalenes siste møte er lørdag, der kardinal Ivan Dias av Bombay, India, vil ta opp Kirkens utfordring i forhold til misjon og kardinal-statssekretær Angelo Sodano vil tale om «Et 25-årig pontifikat i fredens tjeneste».

Mot slutten av kardinalenes arbeidsøkter vil de motta et spesielt budskap fra Pave Johannes Paul II, rettet til kardinalkollegiet. Paven vil også tale direkte til kardinalene. Dagen avsluttes med en feiring der også Paven selv vil delta.

Kl. 10.00 søndag saligkårer Paven Moder Teresa på Petersplassen. Mer enn 200.000 pilegrimer forventes å delta i Messen.

Mandag feires en takksigelsesmesse på Petersplasse, ved kardinal Jose Saraiva Martins, prefekt for Kongregasjonen for helligkåringer. Paven vil deretter motta pilegrimer i audiens.

20.-22. oktober vil Moder Teresa av Calcuttas relikvier stilles ut for venerasjon i Lateranbasilikaen.

Klokken 10.30 tirsdag den 21. oktober, vil Paven holde konsistorium på Petersplassen for å kreere de 31 nye kardinaler.

Onsdag den 22. oktober feirer Paven Messe på Petersplassen med de nye kardinalene, som vil motta sine kardinalringer av ham.

ZEN - Zenit
16. oktober 2003

av Webmaster publisert 16.10.2003, sist endret 16.10.2003 - 13:27