Paven utnevner 31 nye kardinaler

Vatikanet - KI (KAP/AP) - Pave Johannes Paul II offentliggjorde søndag den 28. september navnene på 30 nye medlemmer av kardinalkollegiet. De vil kreeres til kardinaler og motta sine røde hatter i et konsistorium den 21. oktober i forbindelse med feiringen av pavens 25-årsjubileum på Peters stol. Paven annonserte navnene på de 30 kardinalene (formelt kardinal-elekter frem til 21. oktober), under sin ordinære Angelus-audiens da han talte til pilegrimer på Petersplassen fra balkongen i sin leilighet. Disse utnevnelsene kom svært uventet, observatører hadde ikke ventet at de skulle komme før tidlig neste år. I tillegg til de 30 kardinalene er én utnevnt in pectore, det vil si at paven ikke offentliggjør navnet. Dette pleier å bety at han kommer fra et land der de politiske forholdene er vanskelige.

Blant de 30 nye kardinalene er de 26 første virksomme ved kurien i Roma eller erkebiskoper rundt om i verden. Alle disse er under 80 år og dermed valgberettiget ved et pavevalg. De fire siste er teologer og personer som har utmerket seg spesielt i arbeidet for Kirken, og alle disse er over 80 år på. Etter konsistoriet vil antall valgberettigede kardinaler (kardinal-elektorer) være 135, og paven har dermed igjen brukt sin autoritet til å gå ut over det normale maksimalantallet på 120 som ble fastsatt av pave Paul VI (1963-78) i hans Motu proprio (pavelig bekjentgjørelse) Ingravescentem Aetate av 21. november 1970, da kardinalene mistet sin rett til å velge pave ved fylte 80 år.

I dagens kardinalkollegium er det 109 kardinaler under 80 år, men kardinal Achille Silvestrini, som tidligere var prefekt for Kongregasjonen for Østkirkene, fyller 80 år allerede den 25. oktober, fire dager etter konsistoriet. De neste som fyller 80 år, er kardinalene Paul Shan Kuo-Hsi SJ fra Taiwan (3. desember), Pio Taofinu'u SM fra Samoa (9. desember) og Edward B. Clancy fra Australia (12. desember).

Dette er pave Johannes Paul IIs niende konsistorium. Det første ble holdt i 1979, da han utnevnte 15 kardinaler, hvorav 1 in pectore (offentliggjort 1991). Det andre ble holdt i 1983, da han utnevnte 18 kardinaler, det tredje i 1985 med 28 nye kardinaler, mens det fjerde ble holdt i 1988. Da utnevnte han 24 nye kardinaler (i tillegg skulle teologen Hans Urs von Balthasar kreeres, men han døde to dager før konsistoriet, og ble derfor aldri kardinal). Pavens femte konsistorium ble holdt i 1991, da han utnevnte 22 kardinaler, og det sjette i 1994, med 30 nye kardinaler. Det syvende ble holdt i 1998, da paven utnevnte 22 nye kardinaler, hvorav to in pectore (offentliggjort i 2001) (i tillegg skulle erkebiskop Josef Uhac utnevnes, men han døde om morgenen den dagen navnene ble offentliggjort, og ble derfor aldri kardinal). Det åttende og foreløpig siste konsistoriet ble holdt i 2001, da paven overrasket både med å gå langt ut over grensen på 120 kardinaler under 80 år, og ved å navngi kardinalene i to omganger før selve konsistoriet - først 37 og deretter 5 en uke senere, sammen med de to som ble hemmelig utnevnt i 1998).

Dette betyr at pave Johannes Paul II så langt har kreert til sammen 201 kardinaler. Etter konsistoriet den 21. oktober 2003 vil han ha kreert 231 kardinaler, hvorav 175 fortsatt er i live. Kardinalkollegiet har i øyeblikket 164 medlemmer, og etter 21. oktober blir de altså 194 [195 med den nye in pectore]. 18 av dem er utnevnt av pave Paul VI (1963-78) og 1 av den salige pave Johannes XXIII (1958-63) - Wiens «alt-erzbischof» Franz König (98). Pave Johannes II vil etter 21. oktober ha utnevnt 130 av de 135 valgberettigede kardinalene (96 %).

De 30 nye kardinalene kommer fra hele 22 land fra alle seks kontinenter, noe som understreker Kirkens universelle karakter. Langt over halvparten (18) kommer fra Europa, 2 fra Nord-Amerika, 3 fra Sør- og Mellom-Amerika, 3 fra Asia, 3 fra Afrika og 1 fra Oseania. Av europeerne er 12 vesteuropeere og 4 østeuropeere. Fordelingen på de enkelte land: 6 fra Italia, 3 fra Frankrike, 2 fra Spania, 1 hver fra Skottland, Kroatia, Ungarn, USA, Canada, Mexico, Brasil, Guatemala, Japan, India, Vietnam, Nigeria, Sudan, Ghana og Australia og 1 hver over 80 år fra Sveits, Polen, Tsjekkia og Belgia.

Gjennomsnittsalderen for de nye kardinalene er temmelig høy. Av de 30 er 4 over 80 år, 8 mellom 70 og 80, 13 mellom 60 og 70 og 5 under 60 år. Endelig har den 58-årige kardinalen Vinko Puljic av Sarajevo fått avløsning som kardinalkollegiets yngste - en posisjon han har hatt i ni år. Fire av de nye kardinalene er yngre - yngst i kollegiet blir heretter den ungarske primasen Péter Erdö med sine 51 år.

Til sammenligning kan vi nevne at Karol Wojtyla var 47 år gammel da han den 29. mai 1967 ble utnevnt til kardinal og 58 år gammel da han den 16. oktober 1978 ble valgt til pave...

De 30 nye kardinalene er (i den rekkefølge paven nevnte dem ved kunngjøringen):

 1. Jean-Louis Tauran, fransk, 60 år, kurien, Vatikanets «utenriksminister»
 2. Renato Martino, italiensk, 70 år, kurien, president for Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred («Iustitia et Pax»)
 3. Francesco Marchisano, italiensk, 74 år, kurien, generalvikar for Vatikanstaten, erkeprest for Peterskirken
 4. Julián Herranz Cassada, Opus Dei, spansk, 73 år, kurien, president for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster
 5. Javier Lozano Barragán, meksikansk, 70 år, kurien, president for Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere
 6. Stephen Fumio Hamao, japansk, 73 år, kurien, president for Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende
 7. Attilio Nicora, italiensk, 66 år, kurien, president for APSA (Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium)
 8. Angelo Scola, italiensk, 61 år, patriark av Venezia
 9. Anthony Olubunmi Okogie, nigeriansk, 67 år, erkebiskop av Lagos
 10. Bernard Panafieu, fransk, 72 år, erkebiskop av Marseille
 11. Gabriel Zubeir Wako, sudansk, 62 år, erkebiskop av Khartoum
 12. Carlos Amigo Vallejo OFM, spansk, 69 år, erkebiskop av Sevilla
 13. Justin F. Rigali, USA, 68 år, erkebiskop av Philadelphia
 14. Keith Michael Patrick O'Brien, skotsk, 65 år, erkebiskop av St. Andrews and Edinburgh
 15. Eusebio Scheid SCJ, brasiliansk, 70 år, erkebiskop av São Sebastião do Rio de Janeiro
 16. Ennio Antonelli, italiensk, 66 år, erkebiskop av Firenze
 17. Tarcisio Bertone SDB, italiensk, 68 år, erkebiskop av Genova
 18. Peter Kodwo Appiah Turkson, ghanesisk, 54 år, erkebiskop av Cape Coast
 19. Telesphore Placidus Toppo, indisk, 63 år, erkebiskop av Ranchi
 20. George Pell, australsk, 62 år, erkebiskop av Sydney
 21. Josip Bozanic, kroatisk, 54 år, erkebiskop av Zagreb
 22. Jean-Baptiste Pham Minh Man, vietnamesisk, 69 år, erkebiskop av Thành-Phô Hô Chí Minh
 23. Rodolfo Quezada Toruño, guatemalansk, 71 år, erkebiskop av Guatemala
 24. Philippe Barbarin, fransk, 52 år, erkebiskop av Lyon
 25. Péter Erdö, ungarsk, 51 år, erkebiskop av Esztergom-Budapest
 26. Marc Ouellet PSS, kanadisk, 59 år, erkebiskop av Quebec
 27. George Marie Martin Cottier OP, sveitsisk, 81 år, pavens personlige teolog
 28. Gustaaf Joos, belgisk, 80 år
 29. Thomas Spidlik SJ, tsjekkisk, 83 år, teolog
 30. Stanislaw Nagy SCJ, polsk, 81 år, teolog, professor ved Det katolske universitetet i Lublin
 31. Kardinal utnevnt «in pectore»

Kathpress og Associated Press 28. september 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. september 2003

av Webmaster publisert 28.09.2003, sist endret 28.09.2003 - 16:57