Pavens personlige liturg forsvarer danseinnslag under pavemesser

Vatikanet (KI/CNS) - Den øverste liturgiansvarlige for Pave Johannes Paul IIs messefeiringer, erkebiskop Piero Marini, har forsvart bruken av dans under pavemesser utenlands og i Vatikanet. Den italienske kuriebiskopen sa at de liturgiske feiringer som Paven selv presederer, har en «universell karakter» som dermed må kunne ta opp i seg legitime kulturelle elementer som allerede er innarbeidet i katolske lokalkirker verden over. Han fremla sine syndspunkter under et intervju med den italienske dagsavisen «Corriere della Sera» den 15. oktober.

Noen kirkefolk har kritisert Marini fordi de er av den oppfatning at mange paveliturgier i de senere år har vært for eksotiske. Det har også sirkulert et lekket utkast til et fremtidig liturgidokument i italiensk presse, og der ble det frarådet fra liturgisk dans i kirker og under utendørsmesser. Det hører til historien at dette utkastet ble omtrent blankt avvist i sommer da det ble lagt frem for en redaksjonskomité høyere opp i systemet i Vatikanet, etter sigende fordi det var alt for bistert.

Den 5. oktober saligkåret Paven tre misjonærer, og under saligkåringsmessen var det en afrikansk liturgisk dans under frembærelsen av offergavene, og indisk liturgisk dans under konsekrasjonen.

Erkebiskop Piero Marini, som har satt sammen paveliturgier i 17 år, avviser kritikken. «Å introdusere dans i en menighetsmesse i et italiensk sogn, ville være uten mening. Men feiringen (den 5. desember) var en feiring av tre misjonærer som hadde evangelisert Afrika og Asia», sa erkebiskop Marini.

KI (CNS 15. oktober 2003)
17. november 2003

av Webmaster publisert 17.10.2003, sist endret 17.10.2003 - 10:14