Katolikker må misjonere, sier Hongkongs biskop i hyrdebrev

 Les også:

Biskop Joseph Zen Ze-Kiun S.D.B. av Hong Kong

Seoul (KI/Fides Service) - "Forkynnelsen av Evangeliet - gleden fremfor noen" (Proclaiming the Gospel: a joy par excellence) er navnet på det hyrdebrev som Honghongs biskop Joseph Zen Ze-Kiun sendte ut i forbindelse med Verdensmisjonsdagen den 16. oktober. Med dette hyrdebrevet innleder katolikkene i den tidligere britiske kronkolonien et særlig misjonens år. Initiativet ble lansert under en utendørsmesse sist søndag på en av byens idrettsarenaer, med mer enn 20.000 messedeltakere.

I hyrdebrevet oppfordrer biskop Zen katolikkene i Hongkong til å være mer misjonerende.

I de senere årene har behovet for evangelisering bare vokst, og det er nødvendig at alle katolikker i Hongkong bispedømme er seg sitt ansvar bevisst å være bedre vitner om Kristus og gjøre mer for at Guds kjærlighet skal bli mer kjent i befolkningen.

"Den hellige Far har gitt oss en kostelig gave til verdensmisjonssøndagen i år", fremholdt erkebiskop Zen. "Noen utmerkede forbilder på misjonsånd - to grunnleggere av misjonsinstitutter og én prest som ledve og døde for misjonen i Kina - er blitt helligkåret av Kirken, Og Paven har også saligkåret grunnleggersken av "Missionaries of Charity", Moder Teresa. ... I år er den første misjonæren fra vårt bispedømme blitt sendt ut. På våre vegne er han reist til Tanzania. ... Hver gang jeg beundrer vår by fra fjelltoppene eller ser byens lys fra terrassen til vårt Diocesan Centre, faller det helt naturlig å be til Gud. Og det er som om jeg hører Herrens svar: Mine brødre og søstre, hører ikke dere også mitt kall?"

KI/Fides 21. oktober 2003
21. oktober 2003