Nytt menighetsråd i St. Ansgar, Kristiansand

St. Ansgar menighet i Kristiansand har avholdt menighetsrådsvalg, og det nye rådet konstituerte seg den 17. september på følgende måte:

Tove A. Haugen (leder), Frode Thorup (nestleder), Ragnhild Loch (sekretær), Jocelyn Augland, Doan Van Thao og Margaret Aanonsen (faste medlemmer). Tone Egede-Nissen, Ahn Dung Nguyen og Julio Tare er vararepresentanter.

Menighetens representant i Pastoralrådet er Kristin Mollestad med vara Paul Werring.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
23. oktober 2003

av Webmaster publisert 23.10.2003, sist endret 23.10.2003 - 13:21