Kardinal Achille Silvestrini, tidligere leder av Pavens diplomati, fyller 80

Kardinal Achille Silvestrini

Vatikanet (KI/KAP) - Den italienske kuriekardinal og mangeårige vatikanske "utenriksminister" ("sustituto") Achille Silvestrini fyller 80 år på lørdag den 25. oktober. Fra 1971 til 1988 var det han fremfor noen som fastla hva Pavestolens "diplomatiske linje" skulle være. Som nær medarbeider og så som etterfølger av "utenriksminister" Agostino Casaroli tilhørte Achille Silvestrini kretsen av østeuropaeksperter i Vatikanet. Han ledsaget sin sjef på hans spektakulære Moskva-reise i 1971. Ett år etter representerte han Pavestolen i Helsinki ved forberedelsene av "Konferansen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa" (KSSE).

Silvstrini, som stammer fra Faenza i den nord-italienske regionen Emilia-Romagna, begynte sin karriere i det pavelige statssekreteriat i 1953 som "minutante" (underordnet saksbehandler) for Det fjerne Østen, inklusive Vietnam, Kina og Indonesia. Allerede fem år etter flyttet han opp i sjefsetasjen som umiddelbar medarbeider til kardinalstatssekretær Domenico og deretter hans etterfølger Amleto Cicogani. I 1973 ble han stedfortredende "utenriksminister".

Da Casaroli i 1979 rykket opp til stillingen som statssekretær, ble han selv "utenriksminister". Under hans periode i stillingen kom revisjonen av Lateranavtalene med Italia. Silvestrini reiste også i pavelig fredsoppdrag til Argentina i 1982 under krisen om Falklands-øyene (Islas Malvinas), og i 1983 i lignende oppdrag til Nicaragua og til El Salvador. Samme år besøkte han også Polen.

Kort før jernteppets fall forlot Silvestrini den politiske scene. I konsistoriet i 1988 utnevnte Pave Johannes Paul II ham til kardinal, og - litt overraskende - til prefekt for Signaturaen - Pavestolens "Høyesterett".

Mange antok at dette skulle bli en mellomstasjon, og at han snart skulle bli Vatikanets statssekretær. Men i 1991 bestemte Johannes Paul seg for Angelo Sodano til den stillingen, og samtidig ble Silvistrini prefekt for Kongregasjonen for Østkirkene. I hans tid i denne stillingen kom den viktige katolsk-ortodokse dialogrunden i Balamand i 1993, som man da knyttet så store forhåpninger til. I 1995 var Silvestrini en av de to presidentene for den ekstraordinære bispesynoden for Libanon. Under Det hellige år 2000 ble hans søknad om pensjonering innvilget.

Men også etter sin pensjonering har Silvestrini gjort seg bemerket. Han kontaktes ofte av mediene, kommenterer kirkelige og statlige begivenheter, har advart mot en mistenkeliggjøring - kriminalisering - av muslimene, og engasjert seg i dialogen med jødene.

Han er også etterspurt som sjelesørger. Han var skriftefar for den italienske filmregissøren Federico Fellini, og feiret i 1993 requiemmessen for ham. Ett år etter forrettet han ved begravelsen av den italienske president Giovanni Spadolini.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
24. oktober 2003

av Webmaster publisert 24.10.2003, sist endret 24.10.2003 - 22:43