Paven innkaller den kaldeiske kirkesynode for nytt forsøk på å velge ny patriark

 Les også:

Vatikanet (KI/Sala Stampa) - Pave Johannes Paul II har i kraft av en bestemmelse i den kanoniske rett for østkirkene sammenkalt de kaldeisk-katolske biskoper til synode i Roma. Det ble i dag 29. oktober offentliggjort av Pavestolens pressetalsmann, Dr. Joaquin Navarro-Valls. Synoden, som vil finne sted i dagene 2. til 3. desember 2003, skal foreta valg av ny patriark for denne kirken, som har sitt tyngdepunkt i Irak.

Den kaldeiske synode trådte sammen i midten av september for å velge en etterfølger til patriark Raphael I. Bidawid, som døde i begynnelsen av juli. Det østerrikske nyhetsbyrået Kathpress forteller at patriarkvalget låste seg fordi ingen av de mulige kandidatene fikk tre fjerdedeler av stemmene, noe østkirkeretten krever. Den mest lovende kandidaten synes å være erkebiskopen av Aleppo i det nordlige Syria, Antoine Audo. Men han fikk bare 12 av de 20 stemmene - det var 14 som var minimum. Noe som kan ha talt i mot erkebiskop Audo, som tilhører jesuittordenen, er for det første at han oppfattes av noen som for "latinsk" preget, og for det andre at han ikke behersker det øst-arameiske språk som er dagligtale blant kaldeerne i kirkens tradisjonelle kjerneområde rundt Mossul i Nord-Irak. I Syria er det den vest-aramaiske (vest-syriske) dialekt som har noe utbredelse blant de kristne.

To andre biskoper hadde da bedre forutsetninger: De behersker begge øst-arameisk, og de oppfattes som klart ikke-latinske, men godt forankret i østsyrisk tradisjon. Det er biskop Sarhad Jammo av det kaldeiske bispedømmet St. Peter the Apostle of San Diego og biskop Ibrahim Namo Ibrahim av Saint Thomas the Apostle of Detroit. Svært mange av kaldeerne som har reist ut av landet bor i USA, og særlig i Detroit er det store bydeler som er kaldeisk preget. Begge biskopene er født i Irak, men de er nå naturaliserte amerikanere. I dagens politiske situasjon kviet synoden seg for å satse på en patriark med en slik tildels amerikansk bakgrunn.

KI (Sala Stampa og KAP 29. oktober 2003)
29. oktober 2003

av Webmaster publisert 29.10.2003, sist endret 29.10.2003 - 13:03