Kardinal Lozano: Kondomer kan brukes for å redde eget liv

Kardinal Javier Lozano Barragán

Intervju med kardinal Javier Lozano Barragán av Delia Gallagher

Vatikanet - KI (Zenit) - Kontorene i den romerske kurien synes å ikle seg personligheten til de kardinalene som driver dem. De kan være dystre og hemmelighetsfulle med tomme korridorer og stengte dører, eller de kan være åpne og livlige. Det siste gjelder kontorene til Det pavelige råd for helsearbeidere under ledelse av den nyutnevnte meksikanske kardinalen Javier Lozano Barragán.

Rådet driver 52 internasjonale programmer som omfatter alt fra kampen mot aids-epidemien til mental helseomsorg. Kardinalen er på pavens befaling spesielt opptatt av aids-spørsmålet.

«Da Kofi Annan kom for å besøke Den hellige far for noen måneder siden, ba han spesielt om at Den katolske kirke viet spesiell oppmerksomhet til aids-pasienter», sier kardinal Lozano Barragán og refererte til FNs generalsekretær. «Den hellige far ba da meg om å være Den katolske kirkes representant til FN når det gjelder aids-problemet».

Den katolske kirke er ifølge kardinalen alene ansvarlig for pleien av 26,7 % av verdens aids-pasienter, og det pavelige rådet leter hele tiden etter nye måter og midler for å bekjempe problemet, spesielt i Afrika, hvor det er 38 millioner aids-pasienter og tre ganger så mange som er smittet av hiv-viruset.

«Vi ser på muligheten av å samarbeide med The Global Fund, ledet av den amerikanske helseministeren Tommy Thompson, som en måte å dekke behovene til de fattigste landene i Afrika som kjemper mot aids», sier kardinal Lozano. «De gir allerede midler til Det lutherske verdensforbund, så vi utreder nå denne muligheten for Den katolske kirke».

- «Er det noen fare forbundet med å motta penger fra eksterne kilder?» spurte jeg kardinalen.

«Det finnes betingelser - rundt tretti sider av dem», svarte han. «Men det er økonomiske betingelser. Det er ingen påtvinging av ideologi eller praksis».

En av de tingene i kampen mot aids som Kirken er rakket ned på for, er læren om at kondomer, som prevensjon, er forbudt.

«De sier at Den katolske kirke er den verste morder på grunn av denne læren», sier kardinal Lozano Barragán, «men dette er en misoppfatning. Hvis du for eksempel ser på Botswana, et rikt afrikansk land, er 39 % av befolkningen smittet av aids, men landet har den høyeste distribusjonen av kondomer. Folk tror at kondomer betyr «trygg sex», men fakta bekrefter ikke dette.

Ikke desto mindre overrasket kardinal Lozano Barragán meg ved å si at det finnes omstendigheter hvor kondombruk kan rettferdiggjøres.

«Kirkens lære er svært klar», sier han. «For å forsvare sitt eget liv mot en angriper, kan man til og med drepe. Så hvis en ektemann er smittet av aids og insisterer på ekteskapelig omgang med sin hustru, og dermed kan risikere å smitte henne med et virus som kan drepe henne, kan hustruen forsvare sitt eget liv ved å bruke kondom».

- «Vil dette også være tilfelle når det gjelder voldtekt?» spurte jeg.

«Ja», sier kardinalen. «Vet du hvordan de utkjemper slag i Kongo? De sender soldater som er smittet med aids, for å voldta kvinnene og dermed smitte dem og drepe hele befolkninger. I disse tilfellene har kvinnene rett til å forsvare sine liv ved å bruke kondom. Noe de også gjør».

«Vi må være svært presise», fortsetter kardinalen. «Dette betyr ikke at bruk av kondomer er rettferdiggjort på noe annet vis enn ved å forsvare sitt eget liv mot urettferdige angrep».

Kardinalen kommenterer også en annen form for angrep. Under fjorårets skandale med seksuelt misbruk ble hans personlige e-postboks bombardert av amerikanske medier. «Hver dag i flere måneder mottok jeg artikler om skandalen fra New York Times, Boston Globe og Washington Post til min private e-postadresse. Jeg ba ikke om disse artiklene og jeg vet ikke hvordan de fikk tak i min adresse, men på mystisk vis stoppet disse e-postene da skandalen døde hen».

«Jeg vil helst slippe å kommentere intensjonen bak en slik kampanje», fortsetter kardinalen, «men det gir deg en ide om hva vi gjennomgikk i Roma. Heldigvis er Kirkens hellighet ikke avhengig av den personlige helligheten til dens prester. Da Napoleon sa til kardinalen av Paris at han skulle ødelegge Den katolske kirke, ønsket kardinalen ham lykke til og sa at det hadde prester forsøkt å gjøre i 2000 år uten å ha lyktes!»

Kardinal Lozano Barragán sier at hans personlige hellighet er knyttet til paven som han tjener. «Jeg er ikke en Kristi Legionær eller medlem av Opus Dei. Min spiritualitet er spiritualiteten til Johannes Paul IIs pontifikat».

«Den hellige far har en svært klar tankegang», sier kardinalen til rykter om at paven ikke lenger er i stand til å spille en aktiv rolle som Kirkens leder. «Jeg fikk anledning til å se det for bare noen dager siden, da jeg spurte Den hellige far om et komplisert problem vi står overfor når det gjelder aids-pasienter - jeg kan ikke si noe om problemets eksakte natur, men det var noe som behøvde klargjøring. Neste dag hadde jeg pavens svar, svært klart og gjennomtenkt, på mitt skrivebord».

«Kunne dette svaret ha vært skrevet av noen andre som står paven nær?» undret jeg.

«Nei», hevder kardinalen. «Det var klart at svaret kom fra Den hellige Far personlig, akkurat som jeg hadde bedt ham om. Legene som er rådgivere ved mitt pavelige råd, har fortalt meg at Parkinsons sykdom ikke angriper sinnet, men kan tvert imot øke evnen til å tenke klart», sier kardinalen.

Så kardinalen er ikke enig i at paven burde gå av?

«Den hellige far kan gå av hvis han ønsker», sier kardinal Lozano Barragán, «men på grunn av hans forståelse av pavedømmet og av sin egen rolle, er det usannsynlig. Og siden han fortsatt har en svært klar tankegang, er det da også unødvendig».

Zenit 6. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. november 2003

av Webmaster publisert 10.11.2003, sist endret 10.11.2003 - 19:49