Nytt menighetsråd i Vår Frue, Porsgrunn

Vår Frue menighet i Porsgrunn valgte menighetsråd og pastoralrådsrepresentant søndag 18. oktober. Det nye menighetsrådet konstituerte seg tirsdag 11. november, med følgende medlemmer; Stanislaw Jarek (leder), Ida Barcley (nestleder), Kate Craemer Nes, Gerd Turid Risdal, Mya Øvrebø (medlemmer) og Vigdis Elisabeth Lien (vara).

Menighetens pastoralrådsrepresentant er Marlene Strand, med Iwona Romaniuk som vara.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. november 2003

av Webmaster publisert 14.11.2003, sist endret 14.11.2003 - 12:44