Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett vil ramme katolske skoler hardt

I sitt alternative forslag til statsbudsjett, ønsker Arbeiderpartiet (AP) å redusere tilskuddet til friskolene med ca. 30 % - fra 85% av gjennomsnittlige driftsutgifter til 60%. Skulle AP få gjennomslag for dette i forhandlingene med regjeringen, vil det ramme de katolske skolene i Norge hardt. APs forslag vil eksempelvis for St. Paul skole i Bergen bety en reduksjon i statstilskuddet på 29,41%.

Friskolene får statstilskudd i form av en "hodeskatt" per elev, beregnet på grunnlag av gjennomsnittlige driftsutgifter i tilsvarende kommunale skoler. Det gis ikke støtte til investeringer eller husleie. Skulle statstilskuddet til friskolene reduseres, slik AP foreslår, er rektor Gjermund Høgh ved St. Paul skole redd for at det er foreldrene som belastes med en ekstra utgift. Dette ville være svært uheldig.

APs alternative statsbudsjett foreslår også å fjerne skattefradraget for frivillige organisasjoner, blant dem Oslo katolske bispedømme.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. november 2003

av Webmaster publisert 14.11.2003, sist endret 14.11.2003 - 18:24