Militærbiskopen støtter tjenestenekting i Irak

Vatikanet - KI (KAP) - Den katolske kirke i USA mener at muligheten til å nekte å gjøre militær tjeneste av samvittighetsgrunner må respekteres. Ingen er forpliktet til våpentjeneste, men likevel kan det skje at etter at en person frivillig har meldt seg til tjeneste, kan vedkommende komme frem til at den tjenesten som kreves av ham, ikke er forenlig med hans samvittighet. Dette sa militærbiskop Edwin F. O'Brien ved avslutningen av bispekonferansens plenumsmøte i Washington.

«Mange soldater som nå er stasjonert i Irak, har sluttet seg til det militære for å slippe unna fattigdom», sa O'Brien. De hadde aldri regnet med å måtte dra i en krig som denne. Derfor må det være mulig å nekte tjeneste av samvittighetsgrunner etter strenge regler, krevde erkebiskopen. Han føyde til at Kirken holder fast ved sin definisjon av premissene for en legitim forsvarskrig, og dette gjør den stadig de politiske ansvarlige oppmerksom på.

Kathpress 14. november 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
14. november 2003