Kirken i Tyskland feirer 2004 som Bonifatius-år

Bonifatius' død. Miniatur i «Fuldaer Sacramentarium» i Udine, Nord-Italia.

Berlin - KI (KAP) - Formannen for den tyske bispekonferansen, kardinal Karl Lehmann, oppfordrer til «en mental og åndelig fornyelse av livet» i Tyskland i anledning Bonifatius-minneåret 2004. Lehmann sier at Bonifatius er et imponerende vitne på en misjonsbevissthet «som vi i dag mangler, selv om vi i vårt eget land kjenner dens nødvendighet som aldri før». Det gjelder å gjøre Jesu Kristi budskap attraktivt for menneskene.

Anledning for minneåret er at det i 2004 er 1.250 år siden den hellige Bonifatius (672-754) ble drept den 5. juni 754 i Dokkum i Friesland, hvor han var på en misjonsreise. Bonifatius regnes som Tysklands apostel, og han er gravlagt i domkirken i Fulda. Allerede første søndag i advent startet bispedømmet Fulda et Bonifatius-år under temaet «Sannheten forplikter».

I 2004 vil Bonifatius minnes ved en rekke anledninger, fremfor alt i Tyskland, men også i andre europeiske land. Høydepunktet i feiringen blir Bonifatius-festen i Fulda fra 4. til 6. juni, da bispedømmet Fulda regner med flere titusener deltakere.

Bonifatius ble født som Wynfrith rundt 672/675 i det sørvestlige England. Siden 1300-tallet har man regnet Crediton i grevskapet Devonshire som hans fødested. I 719 fikk han i oppdrag av den hellige pave Gregor II (715-31) i Roma å misjonere i Germania, og samtidig fikk han navnet Bonifatius (velgjører). Før sin voldelige død var Bonifatius i noen år biskop av Mainz, altså en forgjenger til kardinal Lehmann.

Kathpress 29. desember 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
29. desember 2003

av Webmaster publisert 01.01.2004, sist endret 01.01.2004 - 13:27