Jesuittidskrift beklager feilutviklinger i liturgien

Roma - KI (KAP) - Det innflytelsesrike jesuittidskriftet La Civiltà Cattolica beklager feilutviklinger i den nåværende katolske liturgien og går inn for en bedre liturgisk utdannelse av prester og legfolk. I en artikkel i tidsskriftets siste utgave heter det med henblikk på noen utviklinger etter liturgireformen: «Vi har gått fra alt for strenge rammer til alt for frie rammer». Mens det tidligere var «stivnede former» som hersket, finnes det i dagens liturgi en ofte misforstått spontanitet.

Ansvarlig for dette «misbruket» er ikke liturgireformen, som er Andre Vatikankonsils «første og store gave», men hvordan den er anvendt i praksis. Som eksempel nevner artikkelen bruk av upassende musikkinstrumenter, bannlysningen av latinske sanger, uforberedte prekener, bruken av selvformulerte eukaristiske bønner og utbredelsen av teatralsk applaus i liturgien. Men tidsskriftet skriver at slike feilutviklinger ikke kan korrigeres ved å undertrykke dem. Det er i stedet nødvendig med en bedre og kontinuerlig utdannelse og videreutdannelse av både prester og legfolk.

Kathpress 7. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. januar 2004

av Webmaster publisert 14.01.2004, sist endret 14.01.2004 - 10:34