Paven: Også funksjonshemmede trenger kjærlighet

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Pave Johannes Paul II advarer mot en samfunnsmessig og rettslig diskriminering av funksjonshemmede. Et samfunn som bare gir utfoldelsesmuligheter og rettigheter til de menneskene som «funksjonerer perfekt», er «menneskelig uverdig», understreket han overfor deltakerne på en kongress i Vatikanet med tema «Verdighet og rettigheter for psykisk utviklingshemmede».

Diskriminering på grunn av yteevne er «ikke mindre avskyelig enn diskriminering på grunn av språk, kjønn osv», fremhevet paven. Samtidig krevde han mer oppmerksomhet omkring funksjonshemmedes følelsesliv og seksualitet. Dette området blir ofte oversett eller bare behandlet på en overfladisk og begrenset eller til og med ideologisk måte.

Men følelser og seksualitet er en grunnleggende dimensjon ved mennesket som er skapt i Guds bilde. Også funksjonshemmede «trenger kjærlighet og må bli elsket, de trenger ømhet, nærhet og intimitet», sier pave Johannes Paul II. Også mennesker med funksjonshemming søker ekte relasjoner hvor de blir anerkjent og satt pris på som personer. Paven viste til erfaringer i noen kristne menigheter som lever et intensivt fellesskapsliv under adekvat pedagogisk ledsagelse.

Det internasjonale symposiet ble organisert av Troslærekongregasjonen i anledning avslutningen av «Året for mennesker med funksjonshemming».

Kathpress og Zenit 8. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. januar 2004

av Webmaster publisert 19.01.2004, sist endret 19.01.2004 - 16:09