Planlagt skaut-lov uroer også østkristne

Paris - KI (KAP) - I Frankrike er det etter striden om de islamske skautene også oppstått strid om andre religiøse symboler. De kaldeiske og assyriske kristne protesterte onsdag mot en erklæring fra undervisningsminister Luc Ferry, som hevdet at den planlagte loven med forbud mot religiøse symboler i skolen også kunne ramme deres kors.

Loven foreskriver at «påtrengende» religiøse symboler skal forbys i skolen. Ved presentasjonen av de nye retningslinjene i parlamentet nevnte Kerry kaldeernes og assyrernes kors. Til dette svarer disse østkirkelige grupperingene at deres kors «på ingen måte er overdimensjonerte».

De kaldeisk-katolske og assyriske kirkene er arvingene etter kirken i det gamle perserriket. Gjennom emigrasjonsbølgen av kristne fra Midtøsten er det også i Frankrike oppstått menigheter av disse to kirkene av syrisk tradisjon.

Undervisningsminister Luc Ferry vakte ny oppsikt da han i senatet onsdag kveld sa at under visse omstendigheter kunne også skjegg oppfattes som et påtrengende religiøst symbol og dermed falle inn under den nye loven. Han tenkte åpenbart på islamistenes skjegg, men til og med representanter for regjeringspartiene reagerte med forbløffelse, bestyrtelse og forvirring.

Kathpress 21. og 22. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. januar 2004

av Webmaster publisert 26.01.2004, sist endret 26.01.2004 - 09:19