Patriark Bartholomaios I motstander av gresk-katolsk patriarkat i Ukraina

Istanbul - KI (Zenit) - Den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios I, ber pave Johannes Paul II om ikke å opprette et gresk-katolsk patriarkat i Kyjiv i Ukraina, og han advarer ham om risikoen for et brudd i de økumeniske forbindelsene. Patriarkens anmodning kom i et brev som er publisert på gresk på patriarkatets nettside, som diskuterte et dokument presentert av kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet, til Aleksij II, patriark av Moskva og hele Russland. Dokumentet hentyder til en eventuell anerkjennelse av en patriarktittel for den ukrainske gresk-katolske Kirken, og patriark Aleksij sendte det til ortodokse patriarker.

I brevet datert 29. november avviser Bartholomaios I kardinal Kaspers dokument og kaller det «feilaktig, forvirret, uakseptabelt og provoserende». Etter en omfattende tilbakevisning av kardinalens historisk-kanoniske dokument advarer patriarken mot de mulige negative konsekvensene av en eventuell anerkjennelse av et ukrainsk-katolsk patriarkat. Han sier at det er fare for at man «vender tilbake til det fiendtlige klimaet som hersket inntil noen få tiår siden».

Patriarken skriver til paven: «Derfor er det nødvendig at du forsikrer det ukrainske folket og alle de ortodokse kirkene med overbevisende styrke om at du ikke har noen intensjoner om å initiere opprettelsen av et gresk-katolsk patriarkat i Ukraina som kardinal Kaspers tekst antyder».

De såkalte gresk-katolske kirkene som den i Ukraina, er kirker av bysantinsk tradisjon som samtidig er i full kommunion med Roma. De kalles også «unerte» kirker, men dette er en upopulær betegnelse blant dem selv siden de ortodokse bruker begrepet som et skjellsord. Flertallet av innbyggerne i Ukraina er ortodokse og hører inn under patriarkatet i Moskva.

Den ukrainske gresk-katolske synoden i Kyjiv i juli 2002 ba paven om å gi deres leder tittelen patriark. I henhold til konsildekretet Orientalium Ecclesiarum om de katolske Østkirkene har en pave fullmakt til på eget initiativ å gi en Kirke rang av patriarkat uten å få tillatelse fra andre kirkelige myndigheter.

Zenit 4. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
4. februar 2004

av Webmaster publisert 11.02.2004, sist endret 26.04.2019 - 14:09