Rektor på plass ved St. Eystein skole i Bodø

 Les også:

Elisabeth Tielemann, som i november 2003 ble innstilt som rektor på den nye St. Eystein skole i Bodø, flyttet 3. mars 2004 fra Bergen til Bodø for å forberede skolestarten til det første elevkullet som starter opp til høsten. I påvente av egen bolig, bor Elisabeth foreløpig i prestegården i Hernesveien 22 a, 8003 Bodø.

Det skal i tiden rundt påske ansettes to lærere. Dominikanerinnene i Mariaklosteret vil være behjelpelig med SFO-tilbud.

Foreløpig er det bare seks oppmeldte elever til skolen, men menigheten regner med å få flere fram til skolestart. "Jeg ønsker å besøke elevene før skolestart, slik at de kan fortelle noen av forventningene de har til skolen. De skal glede seg til å komme til skolen," skriver rektor på skolens fine og nye hjemmesider, www.steystein.no.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. mars 2004

av Webmaster publisert 07.03.2004, sist endret 07.03.2004 - 15:36