Katolske studier ved MF - lanseringskonferanse 25. august

 Se også:

I anledning av at Det teologiske Menighetsfakultet fra høsten av starter opp to studieprogram som gir anledning til fordypning i katolsk teologi, inviterer fakultetet til en dagskonferanse den 25. august kl. 10-15 i auditorium I/II, der enkelte aktuelle teologiske tema i feltet katolsk/luthersk teologi settes på dagsorden.

Program for dagen:

10:00
Åpningsforelesning ved rektor Vidar Haanes
10:20
Hilsen fra Den katolske kirke i Norge/Generalpriorinne dr. theol Else-Britt Nilsen
10:40
Pause
10:55
Forelesning ved professor Mario Farrugia sj (Gregoriana - Roma): Genesis in Augustine, Luther and Beyond. Etterfølges av respons fra auditoriet
12:00
Middagsbønn i kapellet ved søstrene på Sta. Katarinahjemmet
12:20
Lunch (kan kjøpes i fakultetets kafé)
13:00
Musikalsk innslag ved Wolfgang Plagge, stipendiat Merethe Roos og sr.Maria Junttila. Trioen spilller utdrag fra Olivier Messiaen: Quatour pour la fin du temps (Kvartett til tidens ende). Verket er skrevet mens Messiaen sitter i fangenskap i Polen der han er blitt offer for nazistenes hat mot Den katolske kirke. Verket tar utgangspunkt i Johannes Åpenbaring 10:1-7
13:25
Foredrag ved professor Erwin Bischofberger sj: Utkast till en teologisk antropologi - kristet inspirerad människosyn i vårt senmoderna samhälle
14:10
Respons ved professor Jan Olav Henriksen MF
14:25
Panelsamtale. Deltagere: professor Mario Farrugia, professor Jan Olav Henriksen, professor Bernt Oftestad, professor Terje Stordalen og universitetlektor dr. art, Nora Stene Preston.
14:55
Avslutning ved rektor

Katolsk Informasjonstjeneste/Det teologiske Menighetsfakultet (22. august 2005)

av Webmaster publisert 22.08.2005, sist endret 22.08.2005 - 16:01