Møte i Norsk Katolsk Bisperåd

Biskopene for de tre kirkedistriktene i Norge, biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. fra Oslo katolske bispedømme, biskop Georg Müller SS.CC. fra Trondheim stift og biskop Gerhard Goebel M.S.F. fra Tromsø stift, var samlet i Tromsø mandag 9. januar 2006 til møte i Norsk Katolsk Bisperåd.

Norsk Katolsk Bisperåd er et mer uformelt samarbeidsorgan for felles, nasjonale anliggender, og må ikke forveksles med Den nordiske bispekonferansen.

Blant temaene som ble drøftet var at Midt- og Nord-Norge ønsker å knytte seg til det nye, sentrale medlemsregisteret som Oslo katolske bispedømme har etablert. Dette vil gjøre det mulig for alle tre kirkedistriktene å holde en langt bedre kontroll med sine registre, ikke minst fordi en del katolikker flytter mellom kirkedistriktene.

Videre ble fremdriften med tanke på liturgiske bøker diskutert, særlig utgivelse av et hverdagslektionar.

Det ble samtalt omkring Caritas, Norges Unge Katolikker (NUK), Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF) og Sekretariat for kvinnelige ordenssamfunn i Norge (SKON), temaer som drøftes rutinemessig i rådet.

Biskopene la også inn et besøk hos karmelittnonnene og hos St. Elisabethsøstrene i Tromsø.

Neste møte i Norsk Katolsk Bisperåd blir 24. oktober 2006 i Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. januar 2006)

av Webmaster publisert 10.01.2006, sist endret 10.01.2006 - 14:58