Den Hellige Ånds menighet i Mosjøen/Helgeland melder seg ut av lokalt økumenisk samarbeidsforum

 Se også:

Den katolske kirke i Mosjøen (Helgeland) har gått til det skritt å melde menigheten ut av "Kristent Lederforum" sitt økumeniske samarbeid. Bakgrunnen er at det i Betel Pinsemenighet holdes møtevirksomhet med en polsk predikant, pastoren Ryzard Kwokas, som "demoniserer Den Romersk Katolske Kirke på en primitiv og blasfemisk måte", heter det i utmeldelsesbrevet.

Menigheten skal flere ganger ha lagt inn protester både muntlig og skriftlig til Betel. I et "protestbrev" til Betel av 22. mai 2006 har p. Gunther Jäger, sogneprest i Mosjøen, lagt ved dokumentasjon fra den aktuelle pastorens internettside. Der hevder den polske predikanten blant annet det følgende om Den katolske kirke(oversatt fra engelsk):

"Satan har lurt nesten alle til å tro at den Romersk Katolske kirke er kristen. Vi har funnet ut at deres "Jesus" er Tammuz, deres "Maria" er Semiramis, paven er antikrist, deres "Hostie" er stjålet fra Egypterne og representerer solguden, og det katolske krusifiks er hjertet av okkultisme. Bibelen forteller oss at dette systemet er djevelens bolig.

Jesus hater, og har forbannet denne onde religionen, og gir et varsel om å gå ut av den (se Åpenbaringen 18,4).

Bare ved å gå ut og bekjenne Kristus som herre kan Romerske katolikker bli befridd fra denne okkulte kraften og unnfly ildsjøen.

De karismatiske bibeltro må studere BAAL-tilbedelsen i Rom ved å lese 2. Kor 6,14-15.

Gud sier: "Dra bort fra dem" (2. Kor 6,17)

Det er kraft i denne befalingen: (se Johannes 4,7)

HVEM VIL FÅ DIN SJEL? KRISTUS? ELLER DJEVELEN?"

I det samme "protestbrevet" skriver p. Jäger at vi i Norge "har religionsfrihet, og det står selvfølgelig ovennevnte person fritt å mene hva han vil." Det sognepresten imidlertid opplever som virkelig betenkelig, er at pinsemenigheten "som menighet og økumeniske kristne trosfeller lar denne mannen bruke deres lokaler for sin forkynnelse, og deres adresse som kontaktadresse".

"Hos oss", fortsetter p. Jäger i brevet, "ville det aldri blitt tillatt at en forkynner som demoniserer et annet kristent kirkesamfunn i ord og skrift fikk utfolde seg og bruke våre lokaler til dette."

P. Jäger og menighetsrådet opplevde ikke å få gehør for sine protester og meldte seg derved ved et brev av 26. mai 2006 ut av det økumeniske samarbeidet. Til tross for flere forsøk på protester, har pastoren fått lov til å "uhindret fortsette sin virksomhet i Pinsemenighetens offentlige kirkerom", heter det i brevet. Det beskriver også hvordan flere av de polske medlemmene i den katolske menigheten har opplevd at pastoren i sine flygeblad og visittkort har forsøkt å "gi uttrykk for at dette dreier seg om noe katolsk. Han bruker bl.a. ordene 'polsk misjon' og tittelen 'biskop'".

"Dette betyr at vi fra nå av ikke deltar i Kristent lederforums møter, felles bønnemøter, kristen julehøytid, økumenisk korsvandring og Kristen livs spalte," heter det i utmeldelsesbrevet, som er signert av sogneprest og menighetsrådsleder. "Vi ønsker fortsatt samarbeid i nattkafeen, fengselsarbeid og varmestue. Selvfølgelig vil vi delta i økumenisk samarbeid med de enkelte menigheter som respekterer oss," heter det videre i brevet - som også blant annet er sendt kopi av til pinsebevegelsen i Norge og til Norges Kristne Råd.

Den Hellige Ånds menighet i Mosjøen / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. juni 2006)

av Webmaster publisert 02.06.2006, sist endret 04.06.2013 - 14:06