Nasjonalistene gjenopptar lovforslaget om anti-konversjon

 Se også:

Delstatsregjeringen i Rajasthan i India har for andre gang sendt guvernør Pratibha Patil det kontroversielle dekretet om anti-konversjon. Første gang sendte han dekretet i retur uten signatur. Årsaken var at han mente presidenten selv burde ta dette kontroversielle lovforslaget opp til vurdering. Det nye lovforslaget vil ramme den fundamentale rettighet til religionsfrihet, mener guvernør Patil. Forslaget strider mot grunnlovens prinsipper, som skal ivareta befolkningens sikkerhet, hevder han.

Pater Babu Joseph, talsmann for bispekonferansen i India, uttrykker glede over guvernørens manglende villighet til å undertegne dekretet. Han sier at det eneste riktige var å forkaste lovforslaget. En anti-konversjonslov vil kunne føre til en legalisering av religionsforfølgelse fra myndighetenes side, noe som vil ramme mange uskyldige borgere, hevder han.

All Indian Catholic Union har meldt at de ville ha henvendt seg til høyesterett dersom dekretet gikk gjennom. De har en appell stående, men håper de ikke behøver å benytte seg av denne. Kristne i India har i møte med de siste måneders uroligheter sluttet seg sammen og er rede til å kjempe for sine rettigheter, hevdes det.

Det var i april at det største indiske nasjonalistiske partiet, Bjp, fremmet et lovforslag om anti-konversjon. Forslaget skapte stor uro og høylydte protester fra andre politiske partier og fra menneskerettighetsorganisasjoner.

Delstaten Rajasthan er siste skanse for Bjp med tanke på å få innført loven om anti-konversjon, men det politiske system i denne del av India er demokratisk sammensatt. Politikerne og myndighetene i delstaten har derfor lovet å underkjenne de siste nasjonalistiske strømningene.

AsiaNews (15. juni 2006)

av Webmaster publisert 15.06.2006, sist endret 15.06.2006 - 17:19