Nasjonalistisk parti i protest mot paven

 Se også:

For tiden pågår det en polemikk mellom Rajnath Singh, lederen av det største nasjonalistiske partiet (Bjp) i India, og paven. Årsaken er at Benedikt XVI har sendt ut en bekymringsmelding vedrørende Indias lovverk som omhandler anti-konversjon.

Singh uttaler i et brev til paven at han føler seg krenket på vegne av det indiske folk.

I de ulike delstatene i India er det i dag tydelige tegn på en økende religiøs intoleranse. Det er dette paven har diskutert med sine representanter for Den Hellige Stol i India.

Paven argumenterer for at den økende religiøse intoleransen i landet er kontrær til den indiske grunnlov. Anti-konversjonslover og andre tendenser er også i strid med de idealer som de store indiske fedre har kjempet for gjennom tidene, hevder paven - og peker særlig på arbeidet for at ulike etniske og religiøse grupper skal ha fredelig sameksistens i landet.

Den nasjonalistiske politikeren Rajnath Singh er sterkt uenig med pavens anliggender og særlig ønsket om å fjerne anti-konvensjonsloven.

Også den indiske utenriksminister har uttalt seg om pavens bekymring og sier at India er anerkjent som en demokratisk og verdslig stat. Alle mennesker fra ulike trossamfunn har religiosfrihet, hevder han.

Ikke alle protester mot pavens anliggender har vært like diplomatiske. En gruppe ytterliggående nasjonalister brant på lørdag bilder av Benedikt XVI, som svar på det de mener er en innblanding i Indias indre anliggender.

AsiaNews (26. mai 2006)

av Webmaster publisert 26.05.2006, sist endret 26.05.2006 - 11:44