Ledig stilling som redaksjonssekretær i Broen

Oslo katolske bispedømme søker:

Redaksjonssekretær for Broen - katolsk kirkeblad

Da vår nåværende redaksjonssekretær i Broen skal over i andre oppgaver i bispedømmet, søkes det etter ny redaksjonssekretær i 50% stilling.

Broen utgis av Norsk Katolsk Bisperåd og er et felles blad for Den katolske kirke i Norge. Bladet distribueres til alle registrerte katolske husstander i landet og kommer ut med 6 nummer i året, med et opplag på ca. 20.000. Bladets hovedanliggende er å spre artikler, nyheter og informasjon om aktuelle hendelser og temaer fra Kirken i Norge og verden.

Bladet har egen layoutmedarbeider, og redaktør og redaksjon står for de innholdsmessige linjer. Redaksjonssekretærens oppgaver er innsamling og redigering av stoff, noe egen skriving, ferdigstilling av innholdet til layout osv.

Det kreves høy grad av selvstendighet i arbeidet. Det vil bli lagt særlig vekt på søkers skriveferdigheter og gode samarbeidsevner. God kjennskap til Den katolske kirke i Norge er en stor fordel.

Lønn etter avtale.

Søknad sendes Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo, innen 14. august.

Henvendelser om stillingen kan rettes til kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson, tlf. 23 21 95 09 eller e-mail Ulrik.Sverdrup-Thygeson@katolsk.no

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. juni 2006)

av Webmaster publisert 20.06.2006, sist endret 20.06.2006 - 20:06