Arkiv om Pius XIs pontifikat åpnes i september

Pave Benedikt XVI har bestemt at Vatikanets Hemmelige Arkiver og andre arkiver ved Den Hellige Stol skal gjøre informasjon om pave Pius XIs pontifikat (6. februar 1922 - 10. februar 1939) tilgjengelig for forskere.

Ifølge en meddelelse signert p. Marcel Chappin S.J. og Sergio Pagano B., henholdsvis konservator av de historiske arkiv i Statssekretariatet og prefekt for Vatikanets Hemmelige Arkiver, vil arkivene gjøres tilgengelige fra september av.

"Denne muligheten, som allerede var ønsket av Johannes Paul II, (...) gjør det mulig å forske historisk, innenfor bestemte regler, på alle skriftlige kilder fram til februar 1939 og som er bevart ved Den Hellige Stol - dette hovedsakelig i Vatikanets Hemmelige Arkiver og arkivene til Den andre seksjon av Statssekretariatet (tidligere kongregasjonen for ekstraordinære kirkelige anliggender)."

VIS (30. juni 2006)

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 30.06.2006 - 20:50