Bønnedag for livets ukrenkelighet den 8. oktober - verdens største?

Verdensapostolatet Fatima håper at det den 8. oktober vil stige opp en milliard bønner til Gud fra verdens troende. Anledningen er en verdensomspennende bønnedag for livets ukrenkelighet, der alle katolikker oppfordres til å be rosenkransen og ikke-katolikker inviteres til å be i 20 minutter - og slik skape en verdensomspennende bønnestund.

- Familiesenteret anbefaler at dette initiativet også gjøres kjent her i Norge, slik at så mange som mulig kan slutte seg til bønnen for livets ukrenkelighet. Snart skal Bioloven opp i Stortinget, og det er viktigere enn noensinne at vi forener oss i bønn og ber Gud åpne våre politikeres hjerter for livets uforlignelige og ukrenkelige verdi, sier Maria Fongen ved Familisenteret i Oslo katolske bispedømme.

Det avholdes en kongress i Fatima dagene før selve bønnedagen, fra den 4.-8. oktober, med temaet "Maria, til deg overgir vi livets sak." I følge arrangørene er det primære formålet med denne å svare på Johannes Paul IIs bønn i "Evangelium Vitae," Nr. 100, at "en innstendig bønn for livet er nødvendig, en bønn som vil stige opp over hele verden."

Fatima-kongressen organiseres av World Apostolate, Human Life International, Helpers of God's Precious Infants og Europaische Arzteaktion (Europeiske Leger). Arrangementet støttes av Det Pavelige Råd for Familien.

Bidragsytere er blant annet sekretær for Det Pavelige Råd for Familien, biskop Karl Romer; sr. Virginia Beretta, søster av den hellige Gianna Beretta Molla; og Américo Lopez Ortiz, president for Worldwide Fatima Apostolate.

Den 6. oktober arrangerer World Apostolate of Fatima et åndelig program for alle verdens barn, der de oppmuntres til å samles ved Det Allerhelligste Sakrament og be rosenkransen for alle familier.

Zenit / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. september 2006)

av Webmaster publisert 19.09.2006, sist endret 19.09.2006 - 19:09