Fr. Reginald Blondeel OP på sabbatsår, p. Arne Fjeld OP tilbake til Neuberggaten

 Se også:

Det var den 11. september i år valg hos dominikanerne i Oslo, og fr. Arne Fjeld ble valgt til prior. Han flytter dermed tilbake til Neuberggaten etter å ha vært sogneprest i Arendal fra fra 2001 til 2004, deretter kapellan for dominikanerinnene i Lunden kloster. Det er en erfaren prior som tiltrer igjen; fr. Arne var prior i St. Dominikus kloster 1972-78 og 1984-1987. Videre var han prior for brødrene i Lund, Sverige, fra 1990 til 1993, og vikar for provinsen Dacia fra 1994 til 2001.

Fr. Arne etterfølger fr. Reginald Blondeel som har innehatt vervet som prior i to perioder. Fr. Reginald har nå et sabbatsår, hvor han tilbringer første del i et trappistkloster i Frankrike, annen del vil han være i dominikanernes konvent i Lund.

I Neuberggaten bor nå åtte brødre. To unge nordmenn avla i høst sine første løfter i ordenen og fortsetter studiene i Lille i Frankrike. P. Aage Hauken bor på Voss hvor han betjener søstrene og den lille katolske menigheten der. Siden høsten 2005 har fr. Kjell Arild Pollestad tilhørt brødrenes kloster, St. Jacques, i Paris.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. oktober 2006)

av Webmaster publisert 09.10.2006, sist endret 09.10.2006 - 11:19