Katolsk Socialakademi med seminar om stamcellebehandling

"Research into somatic stem cells merits approval and encouragement when it brings together scientific knowledge, the most advanced technology in the field of biology, and the ethic that postulates respect for human beings at every stage of their existence."

Pave Benedikt XVI, september 2006

Velkommen til seminaret

STAMCELLEBEHANDLING - FREMSKRITT ELLER ETISK DILEMMA?

ARRANGØR: Katolsk Socialakademi

NÅR: Torsdag 16. november 2006 kl 17-20

HVOR: Katarinahjemmet, Gjørstadgt. 9 (Majorstuen), Oslo.

FOREDRAGSHOLDERNE: Torstein Egeland er seksjonsoverlege ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Han har arbeidet med stamcelleforskning i over 15 år, i de senere årene spesielt med spørsmål om bruk av stamceller i terapi. Egeland har ansvar for den transplantasjons-immunologiske donorutredningen for stamcelletransplantasjoner i Norge, og han leder Det norske beinmargsgiver-registeret. Egeland sitter i Biofagrådet i Sosial- og Helsedirektoratet, og han er president i World Marrow Donor Association. Forøvrig synger han i kirkekor og er interessert i kirke- og kulturliv.

Erwin Bischofsberger SJ tilhører jesuittenes kommunitet i Stockholm. Han er professor i medisinsk etikk ved Karolinska Institutet. Han har i 15 år vært medlem av Statens medicinsk-etiska råd og som sakkyndig medvirket i flere statlige utredninger. Han har selv eller sammen med andre skrevet et 20-talls bøker (sist "Barnet i vården", Liber förlag, Stockholm 2005) om bioetiske emner og en lang rekke artikler både i Läkartidningen (sist nr. 41/2006) og det katolske tidsskriftet Signum. Flittig benyttet foredragsholder innen feltet bioetikk.

OM KATOLSK SOSIALAKADEMI: Katolsk socialakademi for Norden (KSA) er et nystartet institutt med sete i Gøteborg. KSA har to hovedoppgaver: 1) Å gjøre den katolske kirkes sosialfilosofi kjent gjennom forelesninger, kurs og seminarer. 2) Å være et forum for sosial tenkning og et sted der representanter for de sosiale, økonomiske og kulturelle sektorene i samfunnet, inkludert frivillige organisasjoner (NGO), kan møtes.

Bak KSA står den svenske Justitia et Pax-kommisjonen, som har det økonomiske ansvaret. Newman-insitutet i Uppsala, Johannesgården i Gøteborg og en rekke dominikanske fellesskap i Sverige, Norge og Finland er tilknyttet som medlemmer. KSA samarbeider med andre institusjoner i Europa som arbeider innen samme område, og har tatt initiativ til å det europeiske nettverket som nå er dannet. Mer informasjon finnes på KSAs hjemmeside: www.ksa-norden.org

PROGRAM:

Overlege dr. med. Torstein Egeland: Stamcellebehandling - muligheter og risiko fra medisinsk synsvinkel

Professor Erwin Bischofsberger SJ: Stamcellebehandling - muligheter og risiko fra etisk synsvinkel

Diskusjon

Lett servering

PRIS: Kr. 100, betales ved inngangen.

PÅMELDING: Innen 14. november til Åse S. Skjerdal, aaskjerdal@hotmail.com, tlf. 22 69 72 19 eller 90 62 97 52.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. oktober 2006)

av Webmaster publisert 24.10.2006, sist endret 24.10.2006 - 12:33