Messe med amerikansk og meksikansk alter på hver side av muren

Meksikanske og amerikanske biskoper kommer også i år til å feire messen ved den meksikanske grensen den 2. november. I år blir imidlertid messen på hver side av den mur som foreløbig består av et stengsel, men som om kort tid skal bli en virkelig mur som skal skille statene og forhindre passasjen mellom dem.

Ved messen skal de amerikanske biskopene ha sitt alter på amerikansk side, og de meksikanske biskopene på sin side. De kan altså se hverandre og kommunisere med hverandre under messen.

Biskopen av Ciudad Juarez, Msgr. Renato Ascencio Leon, har i et intervju med den meksikanske bispekonferansen bl.a sagt:

"Å bygge mur som hindrer oss i å se de menneskene som bor på den andre siden, tjener bare til å skille de mest nærliggende områdene fra hverandre. Jeg vet at mange av oss har venner og slektninger som bor på den andre siden og som ikke lenger vil kunne kommunisere med dem. Det er et angrep mot våre menneskerettigheter. Og jeg tror at det er et feilgrep fra president Bush sin side. Guvernøren i New Mexico har åpent kalt beslutningen for dumskap. Vi meksikanske biskoper har i vårt pastoralbrev med tittelen "Sammen på håpets vei" påvist at regjeringene har plikt til å oppmuntre alle mekanismer som kan bidra til større jobbmuligheter innenfor egne grenser, men samtidig har de plikt til å legge forholdene til rette for de som tvinges til å flytte til et annet land.

Vi har til og med sagt at regjeringene plikter å beskytte grensene, men dette må gjøres uten brudd på menneskerettighetene. I dette tilfellet angriper man disse hellige prinsippene. Man synes til og med å glemme at vi er naboland. Vår nasjon er et gjennomgangsland. På vår jord passerer mange mennesker fra andre land, bl.a. fra Sentral-Amerika - emigranter som dessverre ofte møter døden.

Jeg takker mine brødre fra USA som har arbeidet mye med dette vårt felles initiativ. De har til og med skrevet til presidenten for å be ham om å revurdere sin beslutning. Muren er ikke en løsning. Den kommer til å skape vanskeligheter for alle de uten dokumenter som forsøker å passere, men den kommer ikke til å hindre emigrasjonsstrømmen. De som vil utvandre kommer til å finne nye måter å krysse barrieren på, og vi kommer til å finne enda flere ofre ved grensen."

Vatikanradioen (31. oktober 2006)

av Webmaster publisert 31.10.2006, sist endret 31.10.2006 - 11:21