Biskopene stemmer over forskning på sexmisbruk

 Se også:

De katolske biskopene i USA skal i november stemme over et forslag om å bevilge en tredel av de midler som trengs til et forskningsprosjekt som skal undersøke presters seksuelle misbruk av mindreårige i landet. Hvis forslaget vedtas, blir 335 000 dollar (drøyt 2 mill. kroner) brukt til de tre første delene av et forskningsprogram som skal utføres av John Jay College of Criminal Justice, som ligger under City University of New York.

I november i fjor aksepterte biskopene et forslag fra John Jay om dette programmet. Studien, som skal avsluttes i 2009, er ventet å koste 3 mill dollar (ca 20 mill kroner). Biskopene har garantert for en tredel av dette, og resten skal skaffes tilveie via fond som opprettes av katolikker og andre filantropiske grupper.

Den første delen av studien skal se på historiske og samfunnsmessige forhold, og hvilken betydning de kan ha hatt for problemet. Slik skal studien prøve å avdekke om presters misbruk av mindreårige er, eller ikke er, i samsvar med allmene sosiale oppfatninger av avvikende adferd i siste halvdel av forrige århundre.

Den andre delen av studien skal fokusere på Kirkens ansvar for tilfellene av sexmisbruk. Man skal studere og sammenligne tiltakene i "tre bispedømmer med optimal reaksjon på rapporter om misbruk foretatt etter 1985, og tre bispedømmer med påfallende dårlig reaksjon."

Forslaget fastslår at den tredje delen av studien har som mål "å forstå, på individuelt nivå, hvordan prester som er anklaget for seksuelt misbruk er forskjellig fra andre prester, og også om de avviker i forhold til sexovergripere som ikke er prester."

"Det er viktig å anerkjenne at Kirken støtter en undersøkelse som er av grunnleggende betydning når det gjelder forskning om seksuelt misbruk av barn," heter det i forslaget fra John Jay College. De amerikanske biskopene møtes i Baltimore 13.-16. november.

Zenit (31. oktober 2006)

av Webmaster publisert 31.10.2006, sist endret 31.10.2006 - 13:32