Antall rapporterte seksuelle overgrep innen Kirken synker

 Se også:

Den katolske kirke i USA mottok i fjor 783 'troverdige anklager' om presters seksuelle overgrep, de fleste begått for flere tiår siden. Ni av overgrepene var mot mindreårige under 18 år. Tallet for 2005 er betraktelig lavere enn det som ble rapportert i 2004, da antall anklager var 1092, fremgår det av en rapport fra bispekonferansen i USA.

Ca. 87 prosent av anklagene omfatter overgrepssaker fra før 1990, de fleste ligger så langt tilbake i tid som mellom 1960 og 1979. De siste tallene fra 2005 er fremskaffet av Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) ved Georgetown University, og oversendt biskopens kontor for beskyttelse av barn og unge.

I november 2004 ga USAs bispekonferanse CARA i oppdrag å utarbeide årlige oversikter for alle bispedømmer og patriarkater i USA for å få informasjon om nye anklager om seksuelt misbruk av mindreårige. CARA skulle også lage oversikt over hvor store beløp bispedømmene og patriarkatene utbetalte som følge av anklagene, og hvor mye penger de brukte på tiltak for å beskytte barn mot overgrep. De innsamlede data rapporteres årlig som nasjonale statistikker.

Anklagene som ble rapportert i 2005 omfatter 777 ofre, og 532 prester ble anklaget. Men hele 82 prosent av disse, 418 personer, var i fjor ikke lenger i tjeneste, enten fordi de var døde, allerede fjernet fra prestetjenesten eller løst fra presteløftet, eller de var uten kjent adresse og oppholdssted. Ytterligere 20 prester ble permanent fjernet fra prestetjeneste i 2005.

57 prester ble midlertidig fjernet fra prestetjeneste i 2005. 14 prester som ble utpekt i 2005 var fremdeles i aktiv tjeneste i påvente av etterforskning av anklagene. 17 prester som var anklaget før 2005, var også i tjeneste i påvente av etterforskning. 12 prester som tidligere var suspendert, fikk i 2005 vende tilbake til tjenesten. Av de 532 prestene som ble anklaget for overgrep i 2005, var ca. 61 % identifisert i anklager fra tidligere år.

De totale omkostninger for bispedømmene, patriarkatene og religiøse institusjoner som følge av overgrepssakene, beløp seg i 2005 til 466 millioner US dollar, eller ca. tre milliarder norske kroner. Mesteparten av pengene, 399 mill. dollar, gikk til erstatningsavtaler med ofrene, og den nest største summen, drøyt 41 mill. dollar, gikk til advokatregninger. Det ble også brukt penger på terapi for ofrene og støtte til de anklagede, etterforskning og megling. Totalbeløpet for 2005 er tre ganger så høyt som i 2004, noe som skyldes at de samlede erstatninger økte fra 106 millioner dollar i 2004 til 399 millioner dollar året etter.

Summen som Kirken brukte til barnebeskyttelsesprogrammet, var 20 millioner dollar, omtrent det samme som i 2004.

Tilnærmet halvparten av bispedømmenes og patriarkatenes omkostninger på grunn av overgrepssakene ble dekket av forsikringsordninger, mens bare 13 prosent av andre religiøse institusjoners regning ble omfattet av forsikringer.

I følge avisen Washington Post har overgrepsanklagene, siden de for alvor begynte på rulle for fire år siden, kostet den katolske kirke i USA tilsammen ca. 1,5 milliarder dollar - oppunder ti milliarder norske kroner. Tre bispedømmer har hittil søkt såkalt konkursbeskyttelse, og andre steder er det solgt kirkelige eiendommer for å dekke omkostningene.

Zenit (5. april 2006)

av Webmaster publisert 05.04.2006, sist endret 05.04.2006 - 10:58