Biskopene mildner kanskje sin "one strike and you're out"-linje mot prester som begår overgrep

Kardinal Francis George O.M.I. av Chicago

Roma (KI/NCR) - De amerikanske katolske biskoper vil kanskje revidere sin "one strike and you are out"-politikk overfor prester som har gjort seg skyldige i seksuelle overgrep, og se på om noen unntak vil være å sin plass. Men noen revisjon vil uansett ikke finne sted før de gjeldende retningslinjene har vært i bruk i to år.

Dette fremkom under to intervjuer som det amerikanske tidsskriftet "National Catholic Reporter"s vatikanmedarbeider John Allen har hatt med den amerikanske bispekonferanses formann, biskop Wilton Gregory, og med kardinal Francis George O.M.I. av Chicago.

Selv om de amerikanske normene ble godtatt av Vatikanet den 8. desember 2002, og for en periode på to år, trådte de ikke i kraft før 1. mars 2003. De ble da betyr at en eventuell forlengelse, med eller uten justeringer, ikke er aktuell før 1. mars 2005.

Kilder i Vatikanet har meddelt NCR at det er sannsynlig at en gjennomgang da vil se nærmere på to spørsmål. Det første gjelder de tilfeller der en prest som ble anklaget for overgrep for mange år siden, som så har gjennomgått den straff som biskopen deg gang måtte ha pålagt ham, og deretter igjen ble fjernet fra sitt embede på grunn av 2002-normene. Noen kritikere har påpekt at dette er en urimelighet, og en dobbel avstraffelse.

Det andre dreier seg om hvilke forhold som skal regnes inn under overskriften "seksuelt overgrep". Noen tjenestemenn i Vatikanet har reagert på at det er amerikanske prester som er blitt fjernet fra sine embeder for slike ting som å ha klappet noen på ryggen, eller kommet med relativt harmløse bemerkninger. En tydeligere demarkering av hvilke forhold som skal utløse tap av embede, synes å være nødvendig.

Biskop Wilton Gregory sa til NCR den 22. oktober at begge forhold skulle tas opp til revisjon, men at Vatikanets bekymringer måtte balanseres mot det han kalte "realitetene i den amerikanske situasjon".

Om dobbeltstraff-saken sa Gregory at dersom det i utgangspunktet hadde vært en ekte kirkerettslig "juridisk prosess eller straffeprosess" mot presten, da kunne det synes illegitimt å gå til verks mot ham på nytt. Men i virkeligheten hadde bare de færreste amerikanske biskoper benyttet seg av en kanonisk, kirkerettslig prosess i forbindelse med sine tiltak, sa han. Som oftest sendte de prestene til noen form for behandling, eller bort for å hvile. "Dette kan ikke betraktes som noe straffetiltak, men snarere en medisinal eller remedial forføyning", sa biskop Gregory.

Gregory sa at dersom det virkelig har dreid seg om prester som er blitt ilagt kirkerettslig straff, og som ikke hadde begått nye overgrep senere - noe han antydet var en sjelden konstellasjon når man ser tilbake - da kan det være riktig av biskopene å revidere sitt krav om at slike prester skal fjernes for godt fra prestetjeneste. Men enhver fleksibilitet på dette område måtte avveies som den potensielle fare mot mindreårige, og til muligheten for at mildere behandling i det konkrete tilfelle kan gi opphav til berettiget anstøt.

Kardinal George sa under sitt intervju med NCR to dager tidligere at han anså det riktig å se på nytt på "one-strike"-politikken, men sa at det etter hans mening ville være riktig å ekskludere også prester som "passer til profilen" fra prestetjeneste. Det viktigste er å gjenvinne folks tillit til presteskap og biskoper, sa kardinalen. "Hvis et barn kan spares fra en slik forferdelig opplevelse, da må vi ta i bruk de sterkeste virkemidler".

Hva gjeldt spørsmålet om definisjonen av seksualovergrep, sa kardinal George at han betvilte at mange prester hadde mistet embedet av bare trivielle grunner. Han sa at selv om han var åpen for en diskusjon om en mer presis grenseoppgang, måtte dette ta hensyn til den kontekst som gis av samtidens sensitiviteter i det amerikanske samfunn. "I vårt samfunn er det den som er i den mottagende ende som langt på vei fastslår hva som konstituerer et seksuelt overgrep", sa kardinal George. "Vi er i samme situasjon som folk i arbeidslivet forøvrig. En bemerkning som for tyve år siden ville blitt betraktet som harmløs, kan idag anses som indikativt for en fiendlig omgivelse".

Likesom biskop Gregory understreket han at enhver justering av normene måtte ha den amerikanske situasjon for øye. "Roma er alltid sterk hva gjelder fakta, men ikke nødvendigvis hva gjelder kontekst". Selv om spørsmål som dobbel avstraffelse og definisjoner av overgrep lar seg vel drøfte abstrakt, men det er viktig at man ikke taper den amerikanske kontekst ut av syne i diskusjonen". "Til slutt må jeg reise tilbake og leve der jeg er", sa kardinal George.

KI (National Catholic Reporter online 25. oktober 2003)
25. oktober 2003

av Webmaster publisert 25.10.2003, sist endret 25.10.2003 - 15:34