Erkebispedømmet Boston betaler 620 mill. kroner til misbruksofre

Etter flere dagers forhandlinger har erkebispedømmet Boston sagt seg beredt til å betale omregnet nesten 620 millioner kr. til ofre for seksuelle overgrep. Det dreier seg om mer enn 500 personer som er blitt misbrukt som ungdommer eller som barn av katolske prester. Det er byens katolske erkebiskop O'Malley som har drevet frem forliket, som involverer det største erstatningsbeløp noensinne i USA knyttet til slike saker.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
10. september 2003

av Webmaster publisert 04.10.2003, sist endret 04.10.2003 - 14:36