Pavens vitenskapelige bok om Jesus er ventet å komme i mars

Pave Benedikt XVI har avsluttet første volum i et større vitenskapelig og åndelig verk om Jesus fra Nasaret, et verk han påbegynte flere år før han ble valgt til pave. "Jesus av Nasaret: Fra dåpen i Jordan til forklarelsen på Tabor" er ventet å komme ut på italiensk (forlaget Rizzoli) og tysk (forlaget Herder) i mars.

Da utgivelsen ble annonsert 21. november, gav Rizzoli og Vatikanet enkelte journalister kopier av bokens forord samt en del av dens innledning. I forordet, som er signert "Joseph Ratzinger - Benedikt XVI," skriver paven at han i flere tiår har bemerket seg en stigende distinksjon mellom begrepene "den historiske Jesus" og "troens Kristus", en distinksjon som flere kristne aksepterer som korrekt. Men, skriver han, hvis den menneskelige Jesus var totalt annerledes enn den Jesus som er fremstilt i evangeliene og som er forkynt av Kirken, hva betyr det da å ha tillit til ham? "Jeg stoler på evangeliene," skriver paven.

CNS (27. november 2006)

av Webmaster publisert 27.11.2006, sist endret 27.11.2006 - 11:19