Fjerde og siste bind av Breviaret foreligger

Breviarets del IV
Supplementsbind 1

Det fjerde og siste bind av Liturgia Horarum (Den katolske kirkes tidebønner) på norsk foreligger nå.

De tre tidligere bindene av Breviaret (I, II og III) behandler Herrens komme med de store høytidene fra løftet til fullbyrdelsen, fra advent til og med pinse.

Det siste bindet (IV), Det alminnelige kirkeår, behandler i første del Herrens liv og lære. "Med disiplene følger vi hans undervisning og næres av Ordet mens vi med Åndens hjelp søker å trenge inn i Inkarnasjonens store mysterium," skriver Norsk katolsk bisperåd i forordet. I andre del behandles kalenderåret, som gir oss et bilde av de helliges samfunn. "Det er ikke bare Guds folk som lever i dag, men også de som er gått forut for oss til et evig liv i samfunn med Gud," sier biskopene i forordet.

Supplementsbøker 1-5

Bind I-III av tidebønnene har fullstendige tekster til lesningsgudstjenestene. For bind IV er lesninger og responsorier bare skrevet inn for høytider, ellers er de utelatt. Resten av lesningene og responsoriene gis ut i fem supplementsbind. På denne måten kan man klare seg med kun ett bind for hoveddelen av tidebønnene. Supplementsbind nummer 1 foreligger også i disse dager, og dette omfatter 1.-9. uke i det alminnelige kirkeår. Supplementsbøkene 2-5 utgis etter hvert som lesningene blir oversatt.

Bøkene kan kjøpes i eller bestilles fra St. Olav bokhandel. Breviarets bind IV koster kr. 350.- Prisen på supplementsboken er kr. 100.-

"I tusener av år, gjennom talløse slektledd, har Guds folk på vandring bedt, tryglet, takket og lovprist Gud med de samme ord som vi i dag. Allikevel blir sangen stadig rikere, stadig mer meningsfylt for oss, den vil alltid være ny."

Norsk Katolsk Bisperåd

29. juli Olsok 2006, Oslo - Trondheim - Tromsø

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. januar 2007)

av Webmaster publisert 11.01.2007, sist endret 11.01.2007 - 16:06