Allikevel ingen boikott av Holocaust-seremoni

Erkebiskop Antonio Franco

 Se også:

Vatikanets nuntius til Det hellige land deltok lørdag den 15. mai i en minnesermoni for Holocaust-ofrene. Seremonien fant sted ved Yad Vashem-museet i Jerusalem, hvor det blant annet er utstilt et portrett av pave Pius XII. Portrettets bildetekst indikerer at paven stille samtykket i jødeutryddelsen.

Erkebiskop Antonio Franco fortalte i forbindelse med seremonien om sin protest mot beskyldningene, og forklarte at museumsledelsen har forsikret ham om at teksten skal revurderes. Erkebiskopen understreket at han ikke har hatt ønske om å trekke seg fra minneseremoniene, ei heller skape friksjon i forholdet mellom Vatikanet og Israel. Målet for protesten har kun vært å reagere på behandlingen av Pius XII, og siden museet nå har tatt protesten til etterretning, "har jeg oppnådd det jeg ønsket."

Avner Shalev, direktør for Yad Vashem-museet, ønsket erkebiskopens bestemmelse om å delta velkommen og uttalte at det var en "riktig ting å gjøre". Videre uttalte museumsdirektøren at portrettet av Pius XII er "et komplekst spørsmål", man han lovet at museet vil "granske ny dokumentasjon som kan kaste nytt lys over temaet."

I en pressemelding sier Yad Vashem-administrasjonen at erkebiskopens trussel om boikott var "upassende". Videre siere meldingen at museet "presenterer den historiske sannhet om pave Pius XII, slik dagens lærde kjenner den."

Den pavelige nuntius sendte forrige uke et privat brev med sine innsigelsert til Yad Vashem-ledelsen, hvor han peker på at museets behandling av Pius XII ikke er i overensstemmelse med nåtidens historikere og jødiske ledere fra krigstids-generasjonen, som anerkjenner pavens bestrebelser på å redde jøder. Erkebiskopens klage ble imidlertid offentliggjort av museumsledelsen.

CWN - Catholic World News (17. april 2007)

av Webmaster publisert 17.04.2007, sist endret 17.04.2007 - 14:19