557 innbyggere i Vatikanet

Nylig ble det offentliggjort statistikk som kunne rapportere at Vatikanstaten har 557 statsborgere. Rapporten friga demografiske opplysninger for den suverene bystaten per 31. desember 2005.

Av det totale antall statsborgere er 58 kardinaler, 293 er geistlige med status som medlemmer av instanser som representerer paveembetet, 62 er øvrige geistlige, 101 tilhører Sveitsergarden, og de resterende 43 er øvrige lekfolk.

Litt færre enn halvparten - 246 - beholder sitt opprinnelige statsborgerskap.

Statsborgerskap i Vatikanet kan ikke arves og kan heller ikke oppnås ved å bli født i byen. Det gis kun til personer som er i tjeneste for Den hellige stol, og tilbakekalles når arbeidet for Vatikanet avsluttes.

Arikkel 9 i Laterantraktaten fra 1929 mellom Den hellige stol og Italia sier at hvis en person opphører å være statsborger i Vatikanet, og ikke har annet statsborgerskap, tildeles italiensk statsborgerskap.

I 2005 ble det registrert 111 inngåtte ekteskap i Vatikanet.

ZEN - Zenit (18. mai 2007)

av Webmaster publisert 18.05.2007, sist endret 18.05.2007 - 13:57