Tribunalet holdt kurs for prestene

Tribunalet i Oslo katolske bispedømme arrangerte 21. mai kurs for prestene. Tribunalets official, msgr. Ralph Brown JCD, snakket om forutsetningene for gyldig ekteskapsinngåelse, grunnlag for å erklære ekteskap ugyldig, samt prosedyrene i ekteskapssaker.

Kurset ble holdt på RosahjemmetKatarinahjemmet. Et 20-talls prester fra hele landet deltok. I tillegg til menighetsprester var det også prester fra innvandrersjelesorgen og andre oppgaver til stede.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. mai 2007)

av Webmaster publisert 21.05.2007, sist endret 21.05.2007 - 18:09