Tenn lys i Bebudelseskirken - via internett

En ny internettside drevet av en gruppe palestinske og kypriotiske kristne tilbyr nå kristne over hele verden å virtuelt tenne lys i Bebudelseskirken i Nasaret. "Det er mange kristne som ikke har råd til, tid til eller av sikkerhetsmessige grunner ikke kan reise til Det hellige land. Internettsiden gjør det mulig for dem å bivåne at en prest tenner et lys i deres navn og ber deres personlige bønn," forteller Said Salem, en av sidenes pionerer. "De kan få følelsen av å være i kirken sammen med presten som tenner lyset."

Salem fikk ideen til den gratis internettjenesten under Johannes Paul IIs pilegrimsreise til Det hellige land i år 2000, da venner og familie bosatt i utlandet begynte å kontakte ham med forespørsel om å tenne lys og be for dem under pavens besøk til Nasaret. Han kom derved på ideen www.mirezo.com, som en måte å imøtekomme troendes ønske om bønn i den gresk-ortodokse Bebudelseskirken. "Mi rezo" er spansk og betyr "min bønn".

CNS - Catholic News Service (31. mai 2007)

av Webmaster publisert 31.05.2007, sist endret 31.05.2007 - 12:13